Projectomschrijving

De vraag

In 2005 heeft Hogeschool Utrecht gekozen voor een krachtig bijna monolithisch profiel. In maart 2007 is er op participatieve wijze een strategische beleidskoers geformuleerd: koers 2012. Waarmaken wat de Hogeschool naar buiten wil uitstralen, vergt ook iets van de medewerkers op het gebied van houding en gedrag. Een onderzoek maakt deze houding inzichtelijk. Hogeschool Utrecht vroeg Maatschap voor Communicatie dit onderzoek uit te voeren.

De rol van de maatschap

In acht focusgesprekken met medewerkers heeft de maatschap zicht gekregen op wat de medewerkers bindt en boeit aan de hogeschool. Open gesprekken, waarbij steeds werd gezocht naar concretisering en onderbouwing van snel gegeven meningen. De resultaten geven de leidinggevenden handvaten voor verbetering en het opstarten van de cultuurveranderende initiatieven. De maatschap adviseert bij implementatie daarvan.