Projectomschrijving

De vraag

Na iedere landelijke verkiezing verandert de samenstelling van de uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid. Afdelingen worden bij een andere organisatie ondergebracht of hele organisaties fuseren. Tegelijkertijd verandert de politieke koers iedere vier jaar en hebben ze te maken met snelle veranderingen in de maatschappij. Dit alles heeft een grote impact op de positionering en identiteit.

Eén van de uitvoeringsorganisaties heeft daarom een nieuw basisframe ontwikkeld om het beeld en het belang van de organisatie bij (potentiële) klanten, media en politiek te versterken. Aan ons de vraag om deze inhoud door te geven aan de werknemers en hen te faciliteren in het aanvullen van de boodschap met eigen ervaringen, onderwerpen en specialismes.

Onze aanpak

We zijn gestart met een brainstormsessie om de ideale werkstijl en de beoogde resultaten te bespreken. We hebben besproken hoe medewerkers graag nieuwe informatie tot zich nemen en wat de meest ideale methode is om hen te motiveren om gelijk aan de slag te gaan met het basisframe.

Met de informatie uit de brainstorm hebben we een interactieve workshop ontwikkeld voor teams en individuele medewerkers. De workshop begon met een meeneemgedeelte over framing. We gingen in op vragen als: waarom doet het ertoe hoe je je verhaalt vertelt en wat zijn goede voorbeelden van frames? Vervolgens gingen we aan de slag met concrete opdrachten om medewerkers zelf de vertaalslag te laten maken van het basisframe naar een boodschap voor zichzelf en voor het team.

Het resultaat

We hebben meer dan tien workshops gegeven. Deze hebben veel mooie verhalen opgeleverd waarin het basisframe is verwerkt. Door deze sessies wordt de positionering gedragen door de eigen medewerkers en kunnen zij dit met veel enthousiasme uitdragen en dragen zij bij aan een betere beeldvorming.

 

Deze opdracht is uitgevoerd door Publiquest. Publiquest combineert het beste van drie communicatiebureaus: Communicatiebureau Podium, Leene Communicatie en Maatschap voor Communicatie. Als coöperatie werken wij samen aan communicatie bij uitdagende maatschappelijke opgaven.