Projectomschrijving

Theye Veen, deelnemer aan het visietraject:

Wat ik heel gaaf vind is dat die verschillende industrieën toch bij elkaar zijn gekomen en consensus hebben gevonden. Er is iets gekomen en dat ligt nu op tafel. Hier zijn we het over eens met elkaar, en dat is heel bijzonder.”

De vraag

De vraag aan de maatschap luidde als volgt: “Ontwerp een serie bijeenkomsten met het doel om tot een gedragen brandstofvisie van de betrokken partijen te komen”. De visie is een vervolg op het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ van de SER, waarin ambitieuze langetermijn-doelen voor vervoer in Nederland zijn opgenomen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen.

De rol van de maatschap

De grote uitdaging van dit traject was om met deze grote groep van partijen de individuele brandstofsporen van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen te verbinden. Een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden en kennisinstellingen. Frithjof de Haan was vanuit LEF procesontwerper en hoofdfacilitator. Op maandag 30 juni 2014 is het visiedocument ‘Duurzame brandstofvisie met LEF’ aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM). De visie is tot stand gekomen tijdens een reeks LEF-sessies, met medewerking van meer dan 100 verschillende partijen.