Projectomschrijving

De vraag

In Nederland zijn er zo’n 400 Brzo-bedrijven: bedrijven die vallen onder het besluit risico’s zware ongevallen. Het Brzo-werkveld is mede als gevolg van de misstanden en adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid sterk in beweging. Er is volop aandacht voor samenwerking en afstemming tussen de verschillende inspecterende instanties. De ambitie is om zowel toezicht als handhaving te stroomlijnen, voor de verschillende onderdelen: milieu, veiligheid werknemers en waterbeheer. Deze beweging leidt ook tot de behoefte om actief aan de slag te gaan met communicatie. Er is een breed gedragen ‘sense of urgency’. Communicatie kan bijdragen aan een betere reputatie van Brzo-inspectiediensten en kan veel betekenen in de onderlinge afstemming en het creëren van helderheid. Inspectie SZW vroeg Maatschap voor Communicatie een strategie te ontwikkelen.

Onze aanpak

Maatschap voor Communicatie ontwikkelde een strategisch communicatieplan voor de Brzo-communicatie met verschillende inspecterende partijen: Inspectie SZW, DCMR, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Rijkswaterstaat. Daarbij zijn zowel de inhoudelijk deskundigen als de communicatieprofessionals betrokken. In verschillende werksessies hebben we de gezamenlijke uitgangspunten voor de communicatie-inzet bepaald en vervolgens een aanpak ontwikkeld voor communicatie gezamenlijk (vanuit Brzo+). Enerzijds gericht op de naleving van Brzo wet- en regelgeving, anderzijds gericht op het positief beïnvloeden van de beeldvorming (algemene opinie, gevoed door media en politiek) en de berichtgeving tijdens een incident regisseren. Het strategisch communicatieplan is in interactie tot stand gekomen.