Projectomschrijving

Petra Romer, projectleider:

“LEF en facilitator Frithjof de Haan hebben ons geholpen de kracht van het gebied zelf aan te boren. Direct betrokkenen kunnen en willen veel meer dan we van te voren dachten. Bij toekomstige sanering is codesign van het gebied een belangrijke succesfactor geworden.”

De vraag

De opgave voor de maatschap was als volgt: “Help het programma te versterken door de denkkracht van de juiste mensen en partijen te benutten. Doe dit in een paar gerichte werksessies.” Het Saneringsprogramma Chemie-Pack is opgesteld, waarin de doelstellingen en het kader voor de bodemsanering is opgenomen.

De rol van de maatschap

De provincie Noord-Brabant heeft enthousiaste mensen gevonden die kritisch, creatief, innovatief of vernieuwend vanuit hun deskundigheid mee willen denken over het saneringskader, mogelijke saneringsoplossingen, proces- en risicobeheersing en contractvormen. De provincie heeft met de door de markt gedeelde kennis het  saneringsprogramma aangescherpt en verfijnd. Het aanbestedingsproces is opgestart. Frithjof de Haan heeft in opdracht van LEF de werksessies ontworpen en begeleid.