Projectomschrijving

De provincie Noord-Brabant heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en LEF future center een aantal markontmoetingen georganiseerd om tot een goed en gedragen saneringsprogramma Chemie-Pack te komen. Het terrein is na de brand sterk vervuild en moet worden gesaneerd. Bijkomend doel is om het gebied een impuls te geven met betrokkenheid van bedrijven, omwonenden, overheden en andere belanghebbenden.

Tijdens de marktontmoetingen bij LEF future center van Rijkswaterstaat heeft de provincie het voorgenomen Saneringsprogramma Chemie-Pack getoetst.

  • Is/zijn de opdracht/doelstellingen haalbaar?
  • Zijn de gestelde randvoorwaarden volledig en realistisch?
  • Zijn er innovatieve oplossingen en ontwikkelmogelijkheden voor de sanering?
  • Welke mogelijkheden zijn er om kostenefficiënt aan de eisen te kunnen voldoen?
  • Zijn er alternatieve en meer probleemoverstijgende oplossingsrichtingen?
  • Hoe kan verdeling van de risico’s plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
  • Wat is de beste te volgen inkoop- en aanbestedingsstrategie?

De provincie heeft met de door de markt gedeelde kennis het saneringsprogramma aangescherpt en verfijnd. Het aanbestedingsproces start later. Frithjof de Haan – partner Maatschap voor Communicatie en facilitator bij LEF – heeft de sessie vormgegeven en gefaciliteerd.