Projectomschrijving

De vraag

De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de omlegging van de A9, een project ontwikkeld en gefinancierd door Rijkswaterstaat, gemeente Haarlemmermeer, Stadsregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en Schiphol. Maatschap voor Communicatie is door Rijkswaterstaat (West-Nederland Noord) gevraagd de publiekscommunicatie voor dit grote project te verzorgen: een communicatieadviseur die een communicatieplan en -kalender ontwikkelt en uitvoert en het project gevraagd en ongevraagd van communicatieadvies voorziet.

Het resultaat

Maatschap voor Communicatie ontwikkelde het communicatieplan en de doorvertaling daarvan. Eefje Nienhuis heeft tijdens de periode voorafgaand aan het tracébesluit de publiekscommunicatie een jaar verzorgd en daarna zorgvuldig overgedragen aan Marcel Bruinstroop die sinds de vaststelling van het tracébesluit door de Raad van State, eind december 2012, verantwoordelijk is voor de publiekscommunicatie. Dit houdt, naast eerder genoemde werkzaamheden, in: afstemmingsoverleggen met communicatieadviseurs bestuurspartners, deelname aan klankbordgroepoverleggen, organisatie van een evenement (start omlegging) en het opzetten en uitvoeren van een digitaal klantenpanel om de publiekscommunicatie te meten.