Projectomschrijving

Simone van de Velde, senior adviseur projectcommunicatie ProRail:

“De maatschap brengt een deskundige kijk op het communicatievak mee. Over de werkwijze ben ik zeer tevreden. Niet alleen vanwege de gestructureerde aanpak en heldere communicatie, maar vooral ook om de scherpe focus op de klant! Effectiviteit wordt gekoppeld aan het vermogen om iedereen gemotiveerd en enthousiast te maken. Bij zowel projectmedewerkers als omwonenden. Ik kijk uit naar de samenwerking voor het vervolg van het onderzoek medio 2013!”

De vraag

Sinds 2005 werkt ProRail aan het project Randstadspoor. Op dit moment ligt de focus op Utrecht centrum. Bij Vaartsche Rijn bouwt ProRail een nieuw treinstation en in Lunetten wordt het treinstation vernieuwd. Voor omwonenden rondom de Randstadspoorprojecten in Vaartsche Rijn en Lunetten betekent dit (nachtelijke) spoorwerkzaamheden. De maatschap is gevraagd onderzoek te doen naar de effectiviteit van de publiekscommunicatie rondom het project Randstadspoor.

De rol van de maatschap

Het onderzoek zelf is ook een communicatie-instrument. Om de effectiviteit van de huidige inzet communicatiemiddelen goed te beoordelen hebben wij verschillende methoden van communicatieonderzoek ingezet:

 Kwalitatief communicatieonderzoek:

  • Straatinterviews en observaties door onze camerajournalist (resultaat: twee filmpjes met barrières, quick wins en natuurlijk positieve punten)
  • Drie focusgroepen met het team van Randstadspoor en met twee groepen omwonenden. Procesbegeleiding was in handen van de maatschap.

Kwantitatief communicatieonderzoek:

  • Digitale vragenlijst onder alle omwonenden en ondernemers binnen een straal van 300 meter rondom de spoorwerkzaamheden in Vaartsche Rijn en Lunetten.

De films, resultaten van de focusgroepen en de enquête zijn in het management team besproken. Waar nodig is het (communicatie)beleid aangepast. Tot en met 2015 voert ProRail ieder jaar een effectmeting uit.