Projectomschrijving

De vraag

Rijkswaterstaat laat een groot deel van de werkzaamheden voor aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur uitvoeren door de markt. Om de samenwerking met marktpartijen te verbeteren, heeft RWS het instrument prestatiemeten ontwikkeld. Daarmee worden niet de harde contracteisen gemeten, maar juist de manier van samenwerken en communiceren. Contractmanagers van RWS zijn er verantwoordelijk voor dat binnen hun contracten aan prestatiemeten gedaan wordt. Dat doen ze niet alleen, maar met hun eigen team én het team van de aannemer. RWS vroeg de maatschap om een communicatieplan te maken, om alle betrokkenen van prestatiemeten mee te nemen in het belang ervan én ze te helpen hun rol zo goed mogelijk te vervullen. Daarnaast vroeg RWS ons alvast aan de slag te gaan met een aantal communicatieve quick wins.

Onze aanpak

Als startpunt van onze aanpak voerden we een stakeholdersanalyse uit. We voerden gesprekken met gebruikers van prestatiemeten om hun attitude, kennispeil en communicatiebehoefte te achterhalen. De uitkomsten daarvan gebruikten we om een communicatieplan op te stellen voor de langere termijn. Daarnaast pakten we op basis van de gesprekken al een aantal acties op, zoals het updaten van de website, het herstructureren van intranet en het ontwikkelen van een werkinstructie voor contractmanagers (wanneer wordt wat van mij verwacht?).

Het resultaat

We leverden een communicatieplan op met strategische uitgangspunten en concrete acties en middelen, die bijdragen aan de vragen en behoeften die bestaan onder gebruikers van prestatiemeten. Daarnaast zorgden we dat een aantal basiscommunicatiemiddelen op orde zijn, zoals de website, intranet en een basispresentatie over prestatiemeten.