Projectomschrijving

De vraag

Internationaal werk maakt integraal onderdeel uit van werken bij Rijkswaterstaat (RWS). Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn immers grensoverschrijdend.  RWS Internationaal is de verbindende schakel in contacten, kennis, uitvoering en geldstromen. Maar hoe neem je de interne organisatie mee in het belang van internationaal werken? En hoe positioneer je RWS ten opzichte van internationale partners? RWS vroeg Maatschap voor Communicatie om hen hierbij te helpen.

Onze aanpak

Samen met het RWS Internationaal-team stelden we een communicatiestrategie op en ontwikkelden we kernboodschappen voor de interne organisatie en de internationale partners. Een belangrijk uitgangspunt van onze strategie is de wederkerigheid van internationaal werken. Welke kennis en expertise brengen we in het buitenland en wat haalt RWS (en dus Nederland) uit internationale samenwerking? Daarnaast ondersteunen we RWS Internationaal doorlopend met communicatieadvies en -werkzaamheden.

Het (voorlopige) resultaat

Meer RWS’ers weten wat RWS Internationaal doet en waarom. Het nut en de noodzaak van samenwerken met buitenlandse organisaties is duidelijker en ze onderschrijven het belang daarvan. Een belangrijke periode was het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016. MVC was betrokken bij een aantal grote internationale bijeenkomsten waar RWS zichzelf heeft gepositioneerd als deskundige en innovatieve partner.

Een van de video’s die we produceerden in het kader van het Europese congres ‘Safe, efficient and multimodal European corridors’, dat werd georganiseerd door Rijkswaterstaat.