Projectomschrijving

De vraag

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Hierbij wordt gewerkt aan een schone, groene en prettige leefomgeving, ook voor volgende generaties. Daarom doet Rijkswaterstaat aan duurzame gebiedsontwikkeling, willen ze in 2030 energieneutraal zijn én circulair werken. De maatschap is gevraagd om voor het corporate communicatieteam van Rijkswaterstaat een in- en externe communicatiestrategie en –plan te ontwikkelen die past bij dit verandertraject, een proces waarin duurzaamheid binnen Rijkswaterstaat mainstream moet worden. Daarnaast zijn we gevraagd om niet alleen de strategie en plannen te ontwikkelen, maar ook een grote rol te spelen in de uitvoering van het corporate communicatieplan, alsook de specifieke communicatie voor het speerpunt Circulaire Economie.

Onze aanpak

Door middel van enkele strategiesessies en een aantal interviews met sleutelpersonen binnen de organisatie, hebben we de huidige situatie en wenselijke situatie inzichtelijk gemaakt, de opgave, doelstellingen en doelgroepen geformuleerd en zijn we aan de slag gegaan met het schrijven van de interne communicatiestrategie.  Vervolgens presenteerden en toetsten we de strategie binnen verschillende relevante afdelingen en leverden we uiteindelijk een gedragen en goed uitvoerbare strategie op.

Het resultaat

Het resultaat is een gedragen communicatiestrategie voor de overkoepelende communicatie van Rijkswaterstaat over duurzaamheid. Er zijn vier communicatiesporen uitgewerkt en daar wordt nu succesvol invulling aan gegeven. De basis van de communicatie is in het eerste anderhalve jaar gelegd. In de komende periode (2018) herijken we de strategie, actualiseren we het in- en externe communicatieplan en blijven we het thema duurzaamheid op gezette tijden (extra) activeren, zoals eerder rond de Dag van de Duurzaamheid. Ook is het team versterkt met een extra communicatieadviseur voor het impulsprogramma Circulaire Economie binnen Rijkswaterstaat.