Projectomschrijving

De vraag

De projectorganisatie Stadskantoor Utrecht vroeg de maatschap in 2006 een communicatiestrategie te bedenken voor de bouw en inrichting van het nieuwe stadskantoor. Een complexe en uitdagende operatie waarbij veel verschillende stakeholders betrokken zijn.

De rol van de maatschap

Wij hebben gesproken met  vertegenwoordigers van de stakeholders en ambitiesessies begeleid met sleutelpersonen. De belangrijkste opgave daarbij was het kiezen van het uitgangspunt van de communicatie. Is dat de nieuwe huisvesting, de bindende missie ‘samen werken aan Utrecht’ of de organisatieontwikkelingen die gaande waren binnen de gemeente. De maatschap heeft de inbreng van alle betrokkenen geformuleerd in een communicatiestrategie en een leidraad gegeven voor de uitvoering ervan. Op basis hiervan is het bureau Communicatie van de gemeente zelf aan de slag gegaan met de uitvoering.