Projectomschrijving

De vraag

Ruimte voor de Rivier (RvdR) is een groot infrastructureel programma van Rijkswaterstaat (RWS), waterschappen, provincies en gemeenten en gericht op het verbeteren van de waterveiligheid van circa vier miljoen inwoners in het rivierengebied. Tussen 2013 en 2016 ondersteunde Maatschap voor Communicatie het programmabureau van RvdR bij de communicatie op strategisch en uitvoerend niveau.

Onze aanpak

Onze strategie is gebaseerd op twee uitgangspunten. Allereerst dragen we het verhaal van RvdR in de laatste fase van de uitvoering over aan ‘derden’. Het netwerk van rivierjutters is hier een mooi en succesvol voorbeeld van. Deze vrijwillige verhalenvertellers worden ingezet als ogen en oren van de organisatie en verrijken de communicatie over RvdR met verhalen, indrukken en beelden van bewoners langs de rivieren. Het tweede uitgangspunt is dat we de communicatie over RvdR steeds meer afstemmen met andere programma’s gericht op het verbeteren van de waterveiligheid (o.m. het Deltaprogramma). We richten ons op een brede waaier aan (externe) doelgroepen: het publiek, groepen professionals, politiek en internationale stakeholders. We bereiken deze doelgroepen vanuit verschillende communicatiemodaliteiten: van storytelling en PR tot crisiscommunicatie, interne communicatie en reputatiemanagment.

Het resultaat

In 2015 is een stevig accountabilitytraject ingezet, dat aantoont dat de communicatie-inzet succesvol is. Ook in termen van media-aandacht is vriend en vijand het erover eens dat RvdR een goed visitekaartje is voor de Nederlandse watersector. De acht longreads die zijn gemaakt binnen het programma zijn genomineerd voor de Grand Prix Contentmarketing 2016.