Projectomschrijving

De vraag

Enexis is een grote stroomleverancier voor consumenten en bedrijven. In een middelgrote zuidelijke gemeente was vraag naar krachtstroom om zowel de huidige als de toekomstige ondernemingen en inwoners van voldoende energie te blijven voorzien. Realisering van een hoogspanningsstation is nodig om aan de toenemende energievraag te kunnen voldoen. Een forse opgave voor een gemeente die wil blijven groeien, interessant wil blijven voor ondernemers en tegelijkertijd de leefbaarheid hoog in het vaandel heeft. De gemeente (vergunningverlener voor het station) zocht, in samenspraak met de initiatiefnemers (de energieleveranciers) en de aanvrager van meer stroom (bedrijfsleven), naar een geschikte locatie. Een locatie die voldoet aan de planning en binnen het gemeentelijke bestemmingsplan past en rekening houdt met een goede leefbaarheid voor haar inwoners. Er blijkt –vooralsnog- één locatie geschikt, maar deze stuit op groot verzet bij de omwonenden. De gemeente is voornemens de vergunning te verlenen voor deze locatie, maar het opgerichte actiecomité wil er alles aan doen om de bouw van het station op deze locatie te voorkomen. Crisis; de energieleveranciers zijn wettelijk verplicht stroom te leveren binnen een bepaalde periode na de aanvraag en processen leiden tot een vertraagde planning waardoor de aantrekkelijkheid van de gemeente voor het bedrijfsleven afneemt en de schaarste aan stroom die ontstaat nijpend kan worden. Maatschap voor Communicatie werd als onafhankelijk adviseur ingeschakeld voor crisiscommunicatie vanuit gemeente, energieleveranciers en bedrijfsleven.

Onze aanpak

De maatschap heeft binnen een dag een communicatieaanpak voor de korte termijn uitgezet waarbij voorop stond om een transparante informatievoorziening op gang te brengen en de onrust en zorgen onder de belanghebbenden en inwoners van de gemeente te duiden en om te zetten in een waardevolle constante dialoog. Ook is ingezet op een gezamenlijke opgave, welke is vertaald in een kernboodschap. Een belangrijke ingrediënt daarvoor is framing. Welk frame kan náást het frame van het actiecomité worden geplaatst. Een tweede belangrijke bijdrage bestond uit adviseren over de opzet en samenstelling van publieksbijeenkomsten en het vakkundig begeleiden van deze bijeenkomsten. Er is met alle betrokkenen vooraf aan de bijeenkomsten geoefend aan de hand van gespreksstijlen, gezamenlijke boodschappen en casuïstiek. Tijdens het proces keek Maatschap voor Communicatie mee met de communicatie-uitingen en adviseerde over stijl, toon en timing.

Het resultaat

De maatschap helpt om de regie weer terug te krijgen bij de gemeente, energieleveranciers en bedrijfsleven. Hierdoor veranderde de houding van reactief naar weer agendasettend zijn. Er is focus en meer eenduidigheid in de communicatie gekomen met als uitgangspunt: dialoog met duidelijkheid over de mate van participatie en zo open mogelijk over de verschillende belangen en afwegingen.

Stand van zaken

Het proces loopt nog. Momenteel vindt een dialoog plaats met belanghebbenden over het onderzoeken van alternatieve locaties.