Projectomschrijving

De vraag

Het ministerie van OC&W wil een impuls geven aan de kwaliteit van cultuureducatie in primair onderwijs. Maar niet als Haagse betweter. Het ministerie wil onderwijsveld en culturele instellingen met elkaar in gesprek brengen over de kwaliteit van cultuureducatie.

De rol van de maatschap

Maatschap voor Communicatie heeft de ontmoetingen tussen cultuurproducenten en scholen van primair onderwijs opgezet en begeleid. Het doel van deze kritische ontmoetingen was om scholen en cultuurproducenten van elkaar te laten leren, elkaar te inspireren en hierdoor de verbinding van onderwijs met cultuur te agenderen. Een tiental cultuureducatieve ontmoetingen worden gevolgd door een gesprek met de partijen. De informele uitnodigende gespreksvorm droeg bij aan de kwaliteit van de ontmoetingen. Alle ontmoetingen en gesprekken zijn vastgelegd en samen met de gevonden bouwstenen en kritische reflecties vastgelegd in een publicatie.