Projectomschrijving

De vraag

Begin 2015 schakelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de hulp van maatschap voor communicatie in om hen te helpen met het ontwikkelen van een interactief en creatief concept voor het programma en de inhoud van de Dag van het Onderwijsbestuur. Een dag voor bestuurders, toezichthouders en medezeggenschapsraden uit het onderwijs, waarbij de dialoog tussen de verschillende doelgroepen en onderwijssectoren centraal staat. Het doel van de dag is om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan over de stand van het onderwijsbestuur, van elkaar te leren en nieuwe inzichten op te doen.

Onze aanpak

Een congres organiseren met inspirerende sprekers is één, zorgen dat er een (praktijk)gerichte uitwisseling plaatsvindt die ook leidt tot toepassing in de dagelijkse praktijk is iets anders. Het is van belang om aandacht te besteden aan (specifieke) kennisbehoeftes in het veld. Om zicht te krijgen op de antwoorden zoeken we voorafgaand aan de bijeenkomst het contact met het veld. Hoe beter we zicht hebben op vragen die spelen, dilemma’s waar zij mee worstelen of kansen die zij zien des te effectiever de bijeenkomst wordt. In aanloop naar de Dag van het Onderwijsbestuur organiseren we meerdere luistersessies, denk aan een reeks vlogs van een student, denkdiner met vertegenwoordigers van sectorraden en verdiepingssessies, zowel intern als extern.

Het resultaat

Zowel in 2015 als ook in 2016 is Dag van het Onderwijsbestuur succesvol verlopen. Een zeer heterogene groep bestuurders, toezichthouders en vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden gaan in 2015 na een plenaire start met onder meer minister Bussemaker, staatssecretaris Dekker en dagvoorzitter Frithjof de Haan aan de slag in verschillende soorten sessies, over verschillende onderwerpen. De soorten sessies hebben een verschillende mate van interactie. Denk aan hoorcolleges van professoren, inspiratiesessies met sprekers buiten de onderwijssector, cursussen over toezichthouden en luisteren en werkateliers met relevante vraagstukken. In 2016 werd de Dag van het Onderwijsbestuur gepositioneerd als het Debat van het Onderwijsbestuur. Deelnemers gaan met elkaar in debat in de deelsessies, maar ook met Minister Bussemaker, Henk Boele en enkele critical friends uit de onderwijssector, onder leiding van dagvoorzitter Frithjof de Haan.