Projectomschrijving

De vraag

In 2018 start de provincie Zuid-Holland met een nieuwe openbaar vervoer concessie voor het gebied Drechtsteden Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Voor de provincie is dit een uitgelezen kans het openbaar vervoer zó in te richten dat het klaar is voor de toekomst.  Om de regio ook in de toekomst bereikbaar te houden is goed openbaar vervoer, dat aansluit bij de wensen van de inwoners en bedrijven in het gebied, van belang. Dit vraagt om een eigentijdse en toekomstbestendige visie op mobiliteit en de rol van het openbaar vervoer hierin.

Onze aanpak

Sinds 2016 ondersteunt Maatschap voor Communicatie het procesteam en de Gedeputeerde Staten om draagvlak  te creëren voor de veranderingen en vernieuwingen bij stakeholders. De strategieontwikkeling en participatie lopen parallel met een concreet actiespoor. We luisteren zowel binnen als buiten de provincie en maken zichtbaar wat er leeft. We zetten een dialoogprogramma op en zijn in gesprek met stakeholders (waaronder statenleden, wethouders, gemeenteambtenaren, reizigersorganisaties, bedrijven, instellingen) over wat de veranderingen voor hen betekenen.

Het (voorlopige) resultaat

We nodigen stakeholders uit om op een andere manier naar thema’s zoals bereikbaarheid en economische groei te kijken. Aansprekende verhalen en inzichten (zowel intern als extern) vertolken de openbaar vervoer visie van de provincie en de ambitie van de Zuidelijke Randstad als één van de economische motoren voor Nederland. Via diverse communicatiekanalen en middelen geven we op een transparante wijze inzicht in de vorderingen en houden we de dialoog levend.