Projectomschrijving

De vraag

SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) is een onafhankelijke stichting die financieringsoplossingen biedt om maatschappelijke waarde te helpen creëren. Dat doen ze samen met gemeenten en andere overheden. SVn is bijvoorbeeld bekend van de starterslening, waarmee starters meer mogelijkheden op de woningmarkt krijgen. Maar de stichting richt zich ook op andere financieringsoplossingen, bijvoorbeeld om woningen te verduurzamen of panden een nieuwe bestemming te geven.

SVn heeft een flinke organisatieverandering achter de rug. De stichting is verzelfstandigd en dat leidde onder andere tot een herijking van de eigen positionering. Een aantal maatschappelijke thema’s waaraan SVn bijdraagt, moet daarin centraal staan. Maatschap voor Communicatie heeft geholpen om hier een consistent en duidelijk verhaal bij te kunnen vertellen.

Onze aanpak

Om de maatschappelijke thema’s goed en eenduidig uit te kunnen dragen, hebben we voor de verschillende thema’s en doelgroepen een message house ontwikkeld. Dat is een instrument dat duidelijkheid en richting aan een boodschap geeft, terwijl de vorm daarvan flexibel blijft. Een goed opgezet message house biedt handvatten om uit te leggen waar een organisatie, project, product of dienst voor staat en wat het wil bereiken.

In een reeks intensieve sessies zijn we met met medewerkers van SVn aan de slag gegaan om de message houses op te stellen. Zij dachten vanuit hun achtergrond mee over de belangrijkste elementen die in externe communicatie over de maatschappelijke thema’s moeten terugkomen. Na oplevering van de message houses organiseerden we een ‘train de trainer’-sessie voor een aantal communicatieprofessionals van SVn. Daarin kregen ze alle kennis en tools die ze nodig hebben om hun collega’s verder helpen met het toepassen van de message houses in de externe communicatie.