Projectomschrijving

De vraag

Rijkswaterstaat (RWS) zet zich in om de ecologie en waterkwaliteit in het IJsselmeergebied te verbeteren én wil dit in de toekomst ook blijven doen. Dat is niet alleen een wens, maar tevens een verplichting vanuit Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. Ecologie en waterkwaliteit zijn geen onderwerpen die men automatisch associeert met RWS. De projecten met een ecologische component in het gebied, de samenwerkingspartners en de omgeving zijn zich niet altijd even bewust dat RWS hier ook een taak heeft. Om deze taken succesvol uit te voeren, zijn een eenduidige boodschap over het thema, het verspreiden van die boodschap en het zichtbaar maken van het programma en de pre-verkenning van belang. De maatschap is gevraagd om hiervoor een communicatiestrategie en -aanpak en kernboodschappen te ontwikkelen.

Onze aanpak

Ecologie en waterkwaliteit in het IJsselmeergebied is een complex thema door de veelvoud van partijen, programma’s en projecten die er iets mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan RWS-projecten in het gebied (die al dan niet met samenwerkingspartners worden uitgevoerd), overkoepelende programma’s binnen Rijkswaterstaat die ‘iets’ met ecologie of waterkwaliteit doen en andere stakeholders in het IJsselmeergebied. Kortom, je hebt elkaar nodig om effectief te communiceren rondom dit thema. Daarom hebben we gekozen om de relevante partijen zoveel mogelijk te betrekken bij het ontwikkelen van de communicatiestrategie en -aanpak, door middel van interviews en een aantal gezamenlijke (strategie)sessies. Niet alleen om alle nodige informatie en perspectieven daarin mee te nemen, maar ook om alvast de basis te leggen voor samenwerking in de uitvoering van de communicatie-aanpak.

Het (voorlopige) resultaat

We hebben een communicatiestrategie- en aanpak ontwikkeld met als doel dat projecten zich bewuster zijn van hun bijdrage, de omgeving meer snapt van het wat en waarom van bepaalde werkzaamheden, en er draagvlak wordt gecreëerd voor (bestuurlijke) samenwerking, nu én in de toekomst.