Projectomschrijving

De vraag

De gemeente Rheden ontwikkelde een nieuw teamprofiel voor de Vakgroep Communicatie: van regisseur van eigen productie naar ondersteuning van de communicatie van anderen. Een profiel dat past in de veranderende rol van lokale overheden: meer faciliteren en verbinden, in plaats van initiëren en regisseren. Het nieuwe teamprofiel impliceert een belangrijke accentverschuiving: de communicatieprofessional is naast adviseur ook coach. In lijn met de factor C gedachte. Het vergroten en versterken van het communicatieve bewustzijn van de gehele organisatie (bestuur, management en functionele afdelingen) is voortaan één van de primaire taken van de vakgroep. Maatschap voor Communicatie werd gevraagd een professionaliseringsplan te ontwikkelen voor de doorontwikkeling van het communicatieteam.

De rol van de maatschap

Op papier klinkt de verandering als een logische verschuiving in taken, in de praktijk blijkt het een ingrijpende transitie te zijn. Medewerkers zullen niet alleen deels andere competenties moeten ontwikkelen, hun gedrag én dat van hun opdrachtgevers zal moeten veranderen. Maatschap voor Communicatie koos daarom voor een interactieve aanpak; tijdens werksessies in gesprek over successen en verbeterpunten. Met elkaar om tafel om feedback te geven en te ontvangen over gedrag. Het professionaliseringsplan kwam tot stand in twee fasen. De focus lag in de eerste sessies op een analyse van de huidige en gewenste situatie en de inhoudelijke en communicatieve opgaven, met inbreng van bestuur en management. Vervolgens werkte de maatschap een marsroute uit voor professionalisering op individueel en teamniveau. De betekenis van het professionaliseringsplan voor de organisatie, het team en de individuele professionals was vervolgens gespreksonderwerp tijdens verschillende (teamcoachings)sessies. De maatschap leverde een opleidingsplan, functiebeschrijvingen en gaf advies over de positionering van de vakgroep en de inbedding van de communicatiefunctie binnen de organisatie.