Projectomschrijving

De vraag

In het hart van het Brabantse dorp Gilze ligt een stuk braakliggend terrein en een aantal sportvelden met grote potentie om het dorpscentrum een mooie impuls te geven. Echter de planfase duurt al zes jaar door allerlei redenen. Nu wil de gemeente een herstart maken, maar hoe doe je dat na lange tijd van stilte, wie betrek je daarbij en hoe kan communicatie ondersteunen om zo snel mogelijk een schop in de grond te krijgen?

Onze aanpak

Samen met de wethouder, projectleider en communicatieadviseur is een kernteam gevormd met wie we een eerste verkenning hebben gedaan wat de opgave is, wie erbij betrokken is en welke mijlpalen er te benoemen zijn. Het sentiment in de gemeenschap hebben we getoetst met een camjo (camera journalist) waarvan de bevindingen zijn gecomprimeerd tot een korte film. Er zijn twee focusgroepen gevormd, één met interne betrokkenen en één met externe belanghebbenden en belangstellenden. Zij vormen de eerste schil/klankbord voor de gemeente, vertegenwoordigen alle belangen en brengen verschillende inzichten.

In november treedt de gemeente naar buiten naar het brede publiek middels een informatiebijeenkomst.

Het (voorlopige) resultaat

In een korte tijd is het gelukt om een betrokken projectgroep te vormen, een overzicht te vormen van belangen en deze om te zetten in een gedragen communicatiestrategie. Het plan leeft weer in Gilze en er melden zich geïnteresseerde projectontwikkelaars.