Projectomschrijving

De vraag

25 mei 2018, een datum die veel organisaties niet snel vergeten. Op deze dag trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De meeste organisaties hebben heel hard naar dit moment toegewerkt.  In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om een hele organisatie AVG-proof te krijgen. Wij merken dat veel organisaties in een soort kramp schieten als het gaat om werken met persoonsgegevens. Ze dekken zich bijvoorbeeld volkomen onterecht in of blijven op dezelfde (onzorgvuldige) manier werken.

Een belangrijke schakel in de bescherming van (persoons)gegevens zijn de medewerkers zelf. Zij moeten zich bewust zijn van hun rol in privacybescherming en anders omgaan met persoonsgegevens. We zien dan ook dat er bij veel organisaties nog steeds een grote behoefte aan concrete en eenvoudige informatie over de AVG is. En dan met name het antwoord op de vraag: wat betekent het voor mijn werk? Medewerkers moeten herkennen wanneer de AVG een rol speelt in hun werk en wat zij daar dan mee kunnen of moeten. Het handelingsperspectief moet duidelijk zijn. Maar hoe sluit je nou echt goed aan bij die behoefte?

Recent hielpen wij een grote overheidsorganisatie met het maken van een communicatieaanpak. In vier stappen kwamen we tot een aanpak die aansluit bij de behoefte en het karakter van deze organisatie.

Onze aanpak

Stap 1. Onderzoeken
Door middel van gesprekken in de organisatie maken we een probleemanalyse. Vervolgens peilen we de houding en informatiebehoefte van medewerkers door middel van een enquête, interviews en gesprekken in de organisatie.

Stap 2. Analyseren
Op basis van de resultaten van het onderzoek maken we een eerste aanzet voor de communicatiestrategie en -aanpak.

Stap 3. Toetsen
We toetsen het concept bij een vertegenwoordiging van de organisatie (leidinggevenden, medewerkers, communicatieprofessionals, directie) en werken de strategie en aanpak verder uit.

Stap 4. Aan de slag
Samen maken we een communicatieplanning en waar nodig ondersteunen we bij de uitvoering.

Meer weten?

Benieuwd naar onze ervaringen of wil je met ons verkennen of deze aanpak ook voor jouw organisatie werkt? Plan gerust een kop koffie in met Claudia of Janou.