Projectomschrijving

De interne communicatie vraag

De provincie Groningen is als organisatie continu in beweging. De provincie vroeg ons om te helpen met het verbeteren van de interne communicatie. Trefwoorden zijn organisatieontwikkeling, een hybride organisatievorm en het constant inspelen op de dynamiek in de buitenwereld.

De urgentie is hoog. De samenleving verwacht goede en snelle dienstverlening, een gebiedsgerichte aanpak en intensievere participatie. Dat vraagt van de provincie flexibiliteit, een andere manier van samenwerken binnen de organisatie rond belangrijke thema’s en issues en een integrale benadering.

Onze aanpak

Op basis van interviews, werksessies en onze ervaring met vergelijkbare vraagstukken hebben we vier interventielijnen ontwikkeld:

  • Een aanpak voor het vangen van trotse verhalen en een overkoepelende BHAG.
  • Een methodiek om de buitenwereld naar binnen te halen en op de juiste tafels te bespreken.
  • Een ontwerp van een herkenbare structuur voor het halen, brengen en duiden van informatie binnen de organisatie.
  • Een profielschets voor een sterker team interne communicatie (conform Factor-C).

We hebben een communicatiestrategie- en aanpak ontwikkeld met als doel dat projecten zich bewuster zijn van hun bijdrage, de organisatie meer gaat luisteren en er meer draagvlak komt voor (bestuurlijke) samenwerking.

Voorlopig resultaat 

De strategie en aanpak zijn goedgekeurd door het directieteam. De eerste verbeteringen in de (lijn)communicatie worden doorgevoerd.

Foto: gemaakt door Skitterphoto via Pixabay