Projectomschrijving

Victor Steultjens -indertijd voorzitter medezeggenschap en adviseur- :

“Eefje Nienhuis en Frithjof de Haan kennen de trends en ontwikkelingen in communicatie goed. Zij zijn daarnaast zeer ervaren procesbegeleiders. Die combinatie heeft ons veel gebracht. Zij zijn in staat het gedoe op de tafel te krijgen en van daaruit meters te maken. Het is nu aan ons de koers handen en voeten te blijven geven “

De vraag

De uitslag van het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen de directie Communicatie was zeer teleurstellend. Het directieteam en de medezeggenschap besloten samen om via de inhoud (een nieuwe koers) te werken aan betere relaties en afspraken binnen de directie. De maatschap is gevraagd het proces te begeleiden met als duidelijke randvoorwaarde de inhoudelijke expertise van de medewerkers te benutten en alle medewerkers bij het tot stand komen van de koers te betrekken.

De rol van de maatschap

De maatschap bracht op basis van focusgroepen en individuele gesprekken ‘de foto van de huidige situatie’ in kaart. In een aantal werksessies met de hele directie is de SWOT bepaald, de ambitie geformuleerd en de stappen om die te realiseren. De maatschap heeft het proces ontworpen, coachte de directie, was spiegel van het MT en begeleidde circa 15 bijeenkomsten. Er ligt een koersdocument waarin de meesten zich kunnen vinden en waarin punten ’agree to disagree’ zijn opgenomen. Maar nog belangrijker: de uitkomst is dat ‘het gedoe op tafel’ is gekomen en de communicatielijnen weer zijn hersteld.

ez