Projectomschrijving

De vraag

Hoe vertegenwoordig je de belangen van Nederland op de langere termijn in het buitenland? Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft verschillende posten (ambassades en consulaten) over de hele wereld. Daar proberen diplomaten om bepaalde thema’s en ideeën te laten landen, in aanvulling op bijvoorbeeld de economische doelen en belangen van Nederland. Denk hierbij aan Nederland als kennisland op het gebied van watermanagement, maar bijvoorbeeld ook gelijke rechten voor alle mensen. Publieksdiplomatie is daarbij een veelgebruikte aanpak die in de kern neerkomt op het halen van diplomatieke resultaten via de publieke opinie (en niet zozeer direct via de lokale overheid). Bijvoorbeeld door een congres te organiseren, media uit te nodigen of organisaties, vakbonden en influencers in het betreffende land te spreken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Publiquest gevraagd vier weken per jaar een leergang van een week te verzorgen voor hun diplomaten en andere medewerkers met als doel de niet van Publieksdiplomatie te versterken. Namens Publiquest organiseert Maatschap voor Communicatie deze leergangen sinds 2017.

Onze aanpak

De maatschap heeft namens Publiquest een leergang ontwikkeld op basis van de jarenlange ervaring die het ministerie al heeft. Een leergang duurt vier dagen en bestaat uit de modules Publieksdiplomatie, Storytelling, Online en Media. Experts van Maatschap voor Communicatie geven samen met experts van Leene Communicatie, enkele freelancers en specialisten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de trainingen op deze dagen waarbij gewerkt wordt aan bestaande en nieuwe cases. Door de leergang heen werken de cursisten aan een relevante case voor hun eigen post, afdeling of land. De vier dagen volgen elkaar op logische wijze op en vormen een integraal geheel waarbij synergie tussen de modules het uitgangspunt is. Twee keer per jaar wordt de leergang in het Nederlands gegeven, twee keer per jaar in het Engels.

De leergang is gebaseerd op basale communicatiewetten en uitgangspunten die voor vele organisaties relevant zijn. Ook de principes van Publieksdiplomatie zijn interessant voor communicatie in het algemeen. Meer weten? Of een vergelijkbare leergang of losse modules, toegespitst op uw organisatie, aanvragen? Neem contact op voor de mogelijkheden!