Projectomschrijving

De vraag

De gemeenten Bodegraven en Reeuwijk zijn per 1 januari 2011 gefuseerd tot een sterke Groene Hartgemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze fusie brengt veel veranderingen met zich mee, voor de inwoners en ondernemers in de gemeente en niet in de laatste plaats voor de organisatie zelf. Communicatie is een kritische succesfactor in een dergelijk fusieproces. Hoe bouw je, samen met de huidige organisaties een volledig nieuwe, andere gemeente? Hoe betrek je de bestaande communicatieafdelingen en help je hen tegelijkertijd om een nieuwe invulling te geven aan het communicatiebeleid? Het afgelopen jaar stond in het teken van inrichten van de nieuwe organisatie, kennismaken, harmoniseren en integreren.

De rol van de maatschap

Maatschap voor Communicatie was verantwoordelijk voor de fusiecommunicatie. Eén adviseur ondersteunde met name de Project- en Stuurgroep en was daarmee de spil in de procescommunicatie. Een andere adviseur richtte zich vooral op de communicatieprojecten, zoals het ontwikkelen van communicatiebeleid, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Het bureau had daarnaast een rol in de implementatie van de nieuwe huisstijl en dacht mee over de inrichting van de nieuwe communicatieafdeling.