Projectomschrijving

De vraag

NVZ heeft in samenspraak met enkele leden de toekomstvisie in beeld gebracht, onder de titel ‘OverMorgen’. Nu is het moment aangebroken om deze ambitie te delen, uit te dragen en te verankeren, zowel intern als extern. Aan de maatschap is gevraagd om dit vorm te geven en te begeleiden.

De rol van de maatschap

In de ambitie zijn een aantal standpunten opgenomen die wellicht nog enige discussie of vragen oproepen. Bij de leden, de stakeholders maar ook in de buitenwereld. Deze  discussie moet open en goed geleid worden waarbij iedereen de gelegenheid krijgt zijn mening te delen. Maatschap voor Communicatie heeft allereerst de toekomstvisie vertaald in een korte krachtige samenvatting en vervolgens twee denkdiners georganiseerd. Tijdens de denkdiners gaan leden en stakeholders uitgebreid met elkaar in gesprek over de toekomst van de branche.