Projectomschrijving

De vraag

Binnen Achmea bestond een structuur van online interne media voor medewerkers en leidinggevenden die vanwege de organisatieverandering moest worden aangepast en vereenvoudigd. Maatschap  voor Communicatie werd gevraagd om deze nieuwsvoorziening binnen korte tijd te ontwikkelen en te implementeren.

Het resultaat

Maatschap voor Communicatie zorgde ervoor dat de online nieuwsvoorziening voor alle leidinggevenden bij Achmea binnen twee maanden werd ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit betekende een nieuw format, een aanpassing van intranet en het vervangen van alle bestaande interne media. Hierna was de nieuwsvoorziening voor medewerkers aan de beurt. Onderzoek wees uit dat leidinggevenden de nieuwsberichten na de aanpassing van de nieuwsvoorziening beter bekeken met een score van 65% naar 79%.