Projectomschrijving

De vraag

Op 19 mei 2009 ondertekenden 9 partijen de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Door vernieuwing en innovatie in de dierlijke keten willen ze samen doorbraken realiseren voor een dier- en milieuvriendelijker veehouderij. De partijen benoemen de mijlpalen op weg naar 2023, deze monden uit in projecten waar in verschillende samenstellingen aan wordt gewerkt. Ministerie van EL&I vroeg de maatschap de gezamenlijke communicatie van het samenwerkingsverband voor haar rekening te nemen.

De rol van de maatschap

De maatschap ondersteunt de 9 partijen bij het formuleren en uitrollen van een communicatieaanpak. Een aanpak die past bij de gemeenschappelijke ambities en oog heeft voor de individuele belangen. In het kader van het gezamenlijke perspectief ontwikkelen we verschillende communicatieactiviteiten; van een website en flyer tot een inhoudelijk debat met staatssecretaris Bleker en de bestuurlijke vertegenwoordigers van de partijen.

Het samenwerkingsverband bestaat uit: Ministerie EL&I, COV, Dierenbescherming, IPO, LTO, Natuur & Milieu, Nevedi, NZO en Rabobank Nederland.