Projectomschrijving

De vraag

Het programma Beter Benutten is een landelijk programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat als doel heeft om de fileknelpunten in twaalf geselecteerde probleemregio’s met circa 20 procent te reduceren. Het programma beslaat ongeveer 350 maatregelen, waarvan er circa 50 worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat. De manier van werken in Beter Benutten is anders dan de ‘bekende’ manier van werken bij Rijkswaterstaat. Daarom wilde het landelijk team Beter Benutten een week organiseren om kennis en ervaringen, die zijn opgedaan tijdens het programma, binnen de RWS-organisatie te delen. RWS vroeg de maatschap voor het ‘ontwerp’ van en de communicatie rond de Beter Benutten Week.

Onze aanpak

Bij het ontwikkelen van het programma betrekt het bureau de RWS-ers die actief zijn binnen Beter Benutten en die ook de doelgroep vormen van de bijeenkomsten. Voor de activiteiten die plaatsvinden binnen bestaande bijeenkomsten/activiteiten en op verschillende locaties van Rijkswaterstaat hebben we per regio en per organisatieonderdeel een team gevormd. Met die teams hebben we nagedacht over mogelijke activiteiten en hebben we sessies vormgegeven. We lieten zeven praktijkverhalen van de zogenaamde Beter Benutten-‘helden’ een centrale rol spelen in de campagne. Ze werden ingezet voor de verleiding en voor de inhoud van de week. 

Het programma omvatte acht interactieve bijeenkomsten en een tiental overlegbezoeken. Zo’n 400 RWS-ers hebben we in een interactieve bijeenkomst of in een overlegsetting in aanraking gebracht met de werkwijze van Beter Benutten en de praktijkervaringen daarmee. Daarnaast hebben we organisatiebreed het gedachtengoed van Beter Benutten onder de aandacht gebracht.