Projectomschrijving

De vraag

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba werkt aan een businessplan 2010 – 2014. Kernvragen zijn: wat is de beste positionering van de Kamer in de Arubaanse gemeenschap en welke taakvervulling biedt Arubaanse ondernemers goede toegevoegde waarde.

De rol van de maatschap

Maatschap voor Communicatie werd gevraagd bouwstenen voor dit businessplan te leveren. Samen met Mike Pieete, onze partner op Curaçao, is, door desk research, interviews en groepssessies, in een aantal dagen de vinger op de juiste plek gelegd. Met de Kamer zelf is focus verkregen: een scherp geformuleerde rol en bijpassende kernwaarden. Bij de externe belanghebbenden en de Minister van Economische Zaken bleek draagvlak voor die rol en kwamen constructieve ideeën voor de taakvervulling boven tafel. Aruba is in een fase waarin draagvlak bestaat voor duurzame en degelijke verdere ontwikkeling. Uit onze analyse bleek dat zowel externe stakeholders als ook de nieuwe Minister van Economische en Sociale Zaken en Cultuur daar de Kamer van Koophandel een duidelijk rol in zien spelen.