Projectomschrijving

De vraag

Een toenemende internationale scope en verdergaande samenwerking met andere instellingen en de stad vraagt om een duidelijke positionering van het ‘merk’ Universiteit van Amsterdam. Het managementteam van bureau Communicatie vroeg de maatschap om de eerder ingezette positioneringstrajecten te verbinden en te komen tot een aanscherping van de positionering en merkenstructuur.

De rol van de maatschap

In nauwe samenwerking met het managementteam heeft de maatschap in korte tijd meerdere scenario’s voor een positionering uitgewerkt, getoetst en gepresenteerd aan verschillende interne stakeholders. Voor de merkenstructuur heeft het bureau een model ontwikkeld dat handvatten biedt voor de visuele uitingen van de verschillende onderdelen van de universiteit.