Projectomschrijving

De vraag

MBO Utrecht heeft voor 2017 en verder de nieuwe koers bepaald en dat vastgelegd in hun strategisch kompas. Het kompas gaat over de toekomst van MBO Utrecht. Waar gaan we voor en waar staan we voor. Dat is vastgelegd in vijf speerpunten. Tijdens het nieuwjaarsontbijt van 2017 hebben alle medewerkers voor het eerst kennisgemaakt met het kompas en de speerpunten. Wij zijn gevraagd om te helpen hun scholingsdag in februari in te richten. Op zo’n manier dat alle medewerkers aan de slag gaan met het concreet maken van het strategisch kompas. Wat betekent het kompas voor MBO Utrecht, de academies en teams en de individuele medewerkers?

Onze aanpak

Voor de dag kozen we een vorm die past bij de grote verscheidenheid die MBO Utrecht aan medewerkers heeft. Waarbij het kompas leidend is, maar ook ruimte biedt zodat niet iedereen dezelfde route hoeft te volgen om bij de gewenste eindbestemming uit te komen. De vertrekpunten zijn ook niet allemaal hetzelfde. De reis gaat beginnen! In 28 groepen (met willekeurige samenstelling) reist iedereen via een aantal tussenstops door de scholingsdag. Letterlijk in beweging te zijn, activeert het gevoel van reizen en stimuleert je brein! Bij de start krijgen ze een paspoort met vragen om notities in te maken en de opbrengsten vast te leggen. Een plenaire opening, gevolgd door een serie werkvormen om individueel, maar toch samen, op hele verschillende manieren met de strategische koers aan de slag te gaan. Na de lunch gaat elk team verder met een doorvertaling naar het eigen team waarna de afsluiting volgt. Daarna horen ze kort hoe de reis de komende tijd verder gaat en worden mensen uitgedaagd er echt mee aan de slag te gaan!

Het (voorlopige) resultaat

De scholingsdag staat uiteraard niet op zichzelf maar vormt een deel van de totale reis die MBO Utrecht voor ogen heeft. De scholingsdag heeft geënthousiasmeerd en geactiveerd. Om samen echt op de bestemming aan te komen, is het nodig om ook na de dag medewerkers te faciliteren in hun reis. Als sluitstuk schetsten we deze hele route voor MBO Utrecht inclusief aanbevelingen en gaven terug wat we aan tips, kansen, bedreigingen en vragen ophaalden tijdens de dag.

programma op maat