Projectomschrijving

De vraag

Utrecht; een levendige, historische én groeiende stad. Groei vraagt om vernieuwing en uitbreiding. Daarom werkt de gemeente Utrecht samen met partners als ProRail en Corio aan een nieuw Stationsgebied, dat samen met de oude binnenstad straks het centrum van Utrecht vormt. Communicatie en participatie zijn kritische succesfactoren. Een van de instrumenten die de projectorganisatie inzet is ‘de schouw’.

De rol van de maatschap

De projectorganisatie heeft in 2011 de maatschap gevraagd te schouwen. Zo’n zes keer per jaar kregen belangstellenden de gelegenheid speciale plekken in het gebied te bezoeken. Aansluitend was er een informatie- en discussieavond. Bijvoorbeeld over de nieuwe terminal, het herstellen van de singels en dergelijke. De maatschap begeleidde de dialoog.