Projectomschrijving

Petra IJzelendoorn, Teammanager Interne Communicatie, Enexis:

“De inspanningen hebben geleid tot een groeiende groep enthousiaste ambassadeurs, die ervaringen delen en willen leren van elkaar. Er komen meer en meer voorbeelden uit de organisatie, die als voorbeeld en succesverhaal kunnen dienen. Vanuit Interne Communicatie borduren we nu voort op wat de maatschap in gang heeft gezet.”

De vraag

Ter verdieping van de kernwaarden introduceerde netwerkbedrijf Enexis de ‘Enexis Manier van Werken’: het gedrag dat nodig is om de strategie van Enexis te realiseren. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de gewenste gedragsverandering ligt bij de lijnmanagers van de verschillende afdelingen. Het team Interne Communicatie helpt -als business partner- bij de vertaalslag naar afdelingen, teams en individuele medewerkers.

De rol van de maatschap

Maatschap voor Communicatie begeleidde de invoering van de Enexis Manier van Werken. Eén van onze adviseurs maakte zo’n anderhalf jaar deel uit van het team Interne Communicatie. Samen met HR en Strategie werden diverse organisatiebrede activiteiten ondernomen om de Enexis Manier van Werken te agenderen en te stimuleren. Zoals bijvoorbeeld: het opstarten van een ambassadeursnetwerk, het delen van een eenduidig verhaal, het verzamelen van goede (praktijk)voorbeelden van de gewenste manier van werken en het stimuleren van de dialoog over het gewenste gedrag tijdens diverse (management)bijeenkomsten.