Projectomschrijving

De vraag

Het knooppunt Hoevelaken gaat de komende jaren op de schop.  De ambitie van Rijkswaterstaat is in 2021 de bereikbaarheid van het gebied sterk verbeterd te hebben. Weggebruikers ervaren een goede doorstroming, staan minder in de file en kunnen dit cruciale verbindingspunt tussen de A28 en A1 vlot en veilig passeren. Voor de omgeving moet de hinder tijdens de realisatiefase beperkt blijven. De momenten van (met name geluids-)overlast zijn vroegtijdig gecommuniceerd en aanvaardbaar gebleken, met een substantiële verbetering van de leefomgeving in het verschiet. Rijkswaterstaat heeft een tender uitgeschreven en bouwcombinatie ‘De ontknoping’ besloot hieraan deel te nemen. De maatschap is gevraagd deel te nemen aan het tenderteam van ‘De ontknoping’.

De rol van de maatschap

De eerste fase van de tender was een snelkookpantraject. In zeer korte tijd moest de tendertekst er liggen. De maatschap maakt deel uit van het tenderteam van bouwcombinatie ‘De ontknoping’ en heeft in samenspraak met het team de aanpak voor communicatie en participatie beschreven en de tenderteksten samen met tekstschrijfster Corien Lambregtse ‘SMART’gemaakt.