Projectomschrijving

De vraag

De afdeling Informatiemanagement (ICT afdeling) van Enexis wil een duidelijke bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van Enexis. Besloten werd om in eerste instantie de verbetering te halen uit de werkprocessen, de afspraken en de verantwoordelijkheden. Om vervolgens te kunnen bepalen welke structuur het beste bij deze verbeterde manier van werken past.
Door een gerichte inzet van communicatie werden medewerkers betrokken bij het realiseren van de verbeteringen en het concretiseren van de gewenste (gedrags)veranderingen.
Maatschap voor Communicatie ondersteunde de afdeling in de eerste fase van het verbeterprogramma. 

De rol van de maatschap

Eén van onze adviseurs was trekker van de werkstroom Communicatie (verbeteren communicatie met klanten, medewerkers helpen te communiceren), maakte deel uit van het verbeterteam en adviseerde de CIO en de andere werkstroomtrekkers over een effectieve communicatieaanpak. De opdracht betrof zowel procescommunicatie, communicatie rond ICT-projecten als het begeleiden van een lange termijn gedragsverandering.
Activiteiten die werden opgestart: een tweewekelijkse nieuwsbrief, een intranetplatform en kleinschalige maar ook afdelingsbrede interactieve bijeenkomsten. Onze adviseur hielp zowel managers als medewerkers beter te communiceren door 1-op-1 gesprekken, redactionele ondersteuning en praktische trainingen ‘vergroten communicatiekracht’.