Projectomschrijving

De vraag

Het georganiseerde bedrijfsleven (VNO-NCW en ORAM) heeft het initiatief genomen in Metropool Regio Amsterdam (MRA) een overkoepelende werkgeversaanpak te organiseren. Deze is gericht op kennisoverdracht en het initiëren van concrete projecten die leiden tot minder autoverkeer in spitsperioden. De werkgeversaanpak is één van de maatregelen in het kader van het programma Beter Benutten Vervolg. Het programma waarin Rijk, regio en bedrijfsleven samenwerken om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Maatschap voor Communicatie is met Valerie Verlaak vanaf de startfase bij de werkgeversaanpak betrokken: we helpen de initiatiefnemers om hun doelgroepen te vertellen dat de aanpak bestaat en wat deze voor bedrijven kan betekenen.

Onze aanpak

We zijn gestart met het bepalen van de gewenste positionering van het werkgeversinitiatief. In diverse sessies stellen we met het programmateam en enkele stakeholders de kern van de identiteit vast. We ontwikkelen ook de naam en een creatief concept: BREIKERS, het initiatief dat werkgevers in de MRA helpt om hun medewerkers vertragingsvrij te laten reizen. Vervolgens werken we het creatief concept, de ‘branding’ en de marketingstrategie uit. We brengen een team accountmanagers in stelling en voorzien hen van diverse communicatiemiddelen: van flyers, een challenge scorecard en een basispresentatie tot een presentatiewand, een fiets, jassen en een digitale elevator pitch. Naast de persoonlijke benadering zetten we in op community building, zowel online via BREIKERS Online als offline met onder meer inspiratiecafés. De opgave is steeds: de dialoog constant voeden, begeleiden en evalueren.

Het (voorlopige) resultaat

Medio 2016 lanceerde BREIKERS de challenge ‘Vertragingsvrij 2020’, waarmee werkgevers worden opgeroepen om hun medewerkers in 2020 zonder opstopping van en naar hun werk te laten reizen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk werkgevers, werkgeversorganisaties en vergelijkbare initiatieven zich bij deze uitdaging aansluiten. Vanuit de communicatiestrategie, marketingaanpak en praktische communicatietools heeft BREIKERS alles in handen om deze challenge tot een succes te maken.