Projectomschrijving

De vraag

Voor de westkant van Amersfoort wordt al circa 50 jaar een oplossing gezocht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Het vraagstuk is al jaren maatschappelijk en bestuurlijk beladen. In 2007 is een nieuw initiatief genomen het knelpunt aan te pakken. Naast de gemeente, zijn provincie, Rijkswaterstaat, ProRail en Ministerie van Defensie belangrijke spelers bij de besluitvorming. De gemeente heeft van meet af aan hoog ingezet op interactieve beleidsvorming en participatie. Het college wil in deze raadsperiode een besluit nemen. Daarbij kijken ze naar de landschappelijke en ruimtelijke consequenties en de gevolgen voor ecologie, milieu, leefbaarheid en de verbindingen tussen stad en land. De vraag aan de maatschap was de participatie bij dit gevoelige vraagstuk in goede banen te leiden.

De rol van de maatschap

De maatschap heeft de afgelopen twee jaar het participatiebeleid mede vorm gegeven, de spelregels vastgesteld en gedeeld, de brede inspraakavonden gemodereerd en de kleine participatiegroep van circa 30 belanghebbenden begeleid. De maatschap was op gezette tijden sparringpartner voor wethouder, projectleider en communicatieadviseur. Op dit moment zijn er door het bestuur mede op basis van het gedragen advies van de participatiegroep kansrijke scenario’s aan de raad voorgelegd. Het lijkt er op dat na al die jaren een doorbraak in zicht is…