Maatschap voor Communicatie heeft zich versterkt met de ervaren adviseur Cia Kroon. De voormalig communicatiedirecteur, wethouder en bestuurder komt over van Lysias Consulting Group.

Na een studie in Wageningen is het op gang brengen van samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en inwoners de rode draad geworden in de loopbaan van Cia. Zij deed dit vanuit verschillende rollen. Onder andere als hoofd inkomenswaarborg en directeur communicatie bij het Rijk, wethouder, bestuurder van maatschappelijke organisaties, consultant en interimmanager. Vanuit de maatschap adviseert zij nu de Topsector Energie.

“Ik ben actief op uiteenlopende terreinen: van armoedebeleid tot flower science, van cultuureducatie tot energietransitie en van economische ontwikkeling tot integriteit,” vertelt Cia: “Nu werk ik bij de maatschap. Ik heb hiervoor gekozen vanwege de enthousiaste club mensen met een uitstekende reputatie. De maatschap geeft een brede invulling aan het begrip communicatie: het in beweging brengen van mensen en organisaties. In deze tijd is communiceren de essentie van besturen en veranderen”.

“We zijn blij met de komst van Cia”, zegt directeur Frithjof de Haan: “Haar bestuurlijke ervaring en kijk op de grote, maatschappelijk vraagstukken van deze tijd, versterkt ons profiel op het snijvlak van organisatie en communicatie.”