Onze collega Cia Kroon is benoemd tot burgemeester van de gemeente Losser. Hiermee maakt ze de stap van het communicatie- en organisatieadviesvak naar het openbaar bestuur.  

De gemeenteraad van Losser heeft in zijn vergadering van 13 december 2017 besloten om Cia als burgemeester voor te dragen bij de Commissaris van de Koning. Ze is op 7 februari 2018 geïnstalleerd. Het openbaar bestuur is niet nieuw voor Cia: eerder was ze werkzaam als wethouder en bestuurder van maatschappelijke organisaties. Bij Maatschap voor Communicatie hielp ze opdrachtgevers om maatschappelijke bewegingen op gang te krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransisitie.

Hoewel we het natuurlijk jammer vinden dat Cia ons gaat verlaten, zijn we erg trots dat ze deze stap zet en wensen we haar veel succes!