De discussie over de schadelijkheid van elektromagnetische velden bij hoogspanningslijnen heeft zich verplaatst naar transformatorhuisjes en kabels. Beleidsmakers en wetenschappers zijn het niet met elkaar eens over de juiste oplossingen. En de praktijk is verre van eenduidig.

Zo is de gemeente Papendrecht voornemens onder hoogspanningslijnen te gaan bouwen en verbiedt de gemeente Amsterdam juist nieuwbouw rond transformatorhuisjes. Hoe schadelijk zijn die elektromagnetische velden nou eigenlijk en hoe kom je tot consistent beleid? Het kennisplatform – met daarin onder meer RIVM en TNO – hebben denkgroepen in het leven geroepen. Frithjof de Haan begeleidde de laatste denkgroep. Eerder adviseerde de Maatschap ook over de participatie en besluitvorming rond de plaatsing van een hoogspanningsstation bij Lemnisheuvel.

Bent u op zoek naar een ervaren dagvoorzitter of gespreksleider? Neem gerust contact met ons op; wij helpen u graag!