Kruisbestuiving zorgt altijd voor groei

Maatschappelijke veranderingen, zoals klimaatadaptie, kunnen niet door één organisatie aangepakt worden. We zullen samen – met overheden, ondernemers, bewoners, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties – op zoek moeten naar oplossingen. Dit vraagt om een andere houding en werkwijze van mensen en organisaties. Zij worden meer dan ooit gevraagd om over hun grenzen te kijken. 

 

Ilse is een nieuwsgierige en betrokken verbinder. Ze helpt graag om samenwerkingen tot bloei te brengen. Ilse heeft oog voor de belangen van alle betrokkenen, is sterk in visieontwikkeling en kan dit goed vertalen naar de praktijk. Ze stimuleert organisaties om vooral aan de slag te gaan. Want door elke dag een kleine stap in de goede richting te zetten, werk je aan een duurzame gezamenlijke oplossing. 

  

Ilse heeft een achtergrond als kennismakelaar bij Wageningen University. Als medeoprichter van de faciliteit Onderwijsloket heeft ze de kennisuitwisseling tussen studenten, docenten, bedrijfsleven en overheden in de agrifood sector tot een vanzelfsprekendheid gemaakt.