Kennis en informatie over de markt zit bij mensen die dagelijks contacten met de buitenwereld onderhouden. De verkopers van het grootwinkelbedrijf, de bezorgers van pakketjes en post, de telefonistes in het callcenter, maar ook de wijkagenten op straat en de verpleegkundigen aan het bed. Zij zien en voelen eerder wat er in het klantensysteem gebeurt dan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de Korpschef of de directeur achter in de dienstauto. Het topmanagement mist vaak de juiste informatie uit de omgeving om goede besluiten te nemen. Het is mijns inziens een belangrijke taak voor de interne communicator om het luisterend vermogen van de top te versterken.

Advocaat van de duivel

De opgave voor de interne communicator is de werelden van de managers en de werkvloer blijvend te verbinden. De communicator deelt geluiden uit de binnen- en buitenwereld, voorziet ze van duiding en advies, speelt met perspectieven en durft zo nu en dan advocaat van de duivel te spelen.

Ophalen en duiden

Afhankelijk van het vraagstuk, maar ook van de organisatiecultuur en capaciteiten, zal een organisatie goed of minder goed zijn in het ophalen van geluiden, het duiden van signalen of de communicatieve besluitvorming. Voor de een zit in het in de genen om met focusgroepen, klankbordgroepen, publiekspanels en (social) mediamonitoring te werken. De ander kiest voor een newsroom, mailings voor medewerkers met nieuws van buiten, townhall meetings of helpt de bestuurders met de hoeden van De Bono. Dat is niet goed of fout. Als je de geluiden van buiten maar binnen weet te halen. Bel op z’n minst eens een klant, luistert en huivert, zou ik zeggen.

Klantenpanel

Zelf organiseren we over een paar weken een klantenpanel: drie belangrijke opdrachtgevers die door een moderator gevraagd worden wat ze goed en minder goed vinden aan de maatschap. Wij luisteren met het hele bureau mee. Eenvoudig en toch steeds weer spannend, dat ook.

Lees verder

De provincie Groningen is als organisatie continu in beweging. De provincie vroeg ons om te helpen met het verbeteren van de interne communicatie en het leren luisteren naar de omgeving. Lees hier hoe we dit aangepakt hebben. Ook de Inspectie SZW heeft ons gevraagd om hen te ondersteunen bij de interne communicatie. Lees hier meer over de vraag en onze aanpak. Nog niet uitgelezen? Download dan onze whitepaper over ‘het onvermoeibaar achtjes draaien tussen de buiten- en binnenwereld’