Het message house-model

Regie houden op de boodschap van uw organisatie, project, product of dienst. Makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak wordt een vastomlijnd stuk tekst als kernboodschap gebruikt. Duidelijk, maar niet flexibel. Want een kernboodschap laat zich niet altijd goed vertalen naar verschillende communicatiemomenten en doelgroepen.

Gelukkig is er het message house-model, een instrument dat duidelijkheid en richting aan uw boodschap geeft terwijl de vorm daarvan flexibel blijft. Een goed opgezet message house biedt handvatten om uit te leggen waar uw organisatie, project, product of dienst voor staat en wat u wil bereiken. U vindt hierin alle vaste elementen die u nodigt heeft om uw verhaal op te bouwen, zonder dat het een vaste vorm voorschrijft. Ook kan u het message house gebruiken als toetssteen voor al uw communicatie-uitingen: zitten alle boodschappen erin die erin moeten zitten?

Een message house maken en toepassen

Een message house opstellen voor uw eigen organisatie, project, product of dienst? Daar helpen we graag bij! Hiernaast is weergeven welke stappen we doorlopen om te komen tot een breed inzetbaar message house dat u helpt een heldere boodschap neer te zetten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Lees hier ons blog waarin we dieper ingaan op het message house en download het message house-model van Maatschap voor Communicatie dat u zelf kunt invullen.

Startgesprek met opdrachtgever

Stap 1

Wat is de behoefte?

Waarom en voor wie wil je een boodschap ontwikkelen? Wie moeten we betrekken bij het opstellen ervan?

Sessie over de inhoud

Stap 2

Wat willen we vertellen?

We faciliteren een sessie om op zoek te gaan naar de kernelementen van de boodschap.

Opstellen van message house

Stap 3

Hoe ziet dat eruit?

Nu we alle benodigde input hebben verzameld, stellen we een message house op dat breed inzetbaar is.

Workshop message house toepassen

Stap 4

Wat kan ik ermee?

We faciliteren een workshop om te oefenen hoe je het message house in de praktijk inzet.