Verlies niet uit het oog voor wie je het doet

Sammy is een pro-actieve communicatieadviseur die het liefst samen met een opdrachtgever aan de slag gaat. Het is haar tweede natuur om structuur in (complexe) projecten te brengen zodat planning worden gehaald en opdrachtgevers worden ontzorgd. Ze is een mensenmens en vindt het belangrijk te werken vanuit een gezamenlijke ambitie én wederzijds vertrouwen.

 

De menselijke kant is een must voor Sammy in haar werk als communicatieadviseur. Volgens haar is het essentieel om te onderzoeken wat de invloed van de projecten is op alle betrokken partijen (ook de minder bereikbare groepen) om zo tot waardevolle inzichten en advies op maat te komen. Hierbij gaat ze het liefst het contact aan met iedereen die betrokken is om hen zo een juiste plek in het proces te kunnen geven. Ook gaat Sammy in projecten vaak terug naar de kern door zichzelf de vraag te stellen: ‘voor wie doen we het nu echt?’ Dat maakt dat ze gedurende het proces zo nu en dan de tijd neemt om te kijken in hoeverre de communicatiestrategie nog past en of de communicatieve acties daar dan wel op aansluiten. 

 

Ze is afgestudeerd aan de universiteit, zit vol frisse ideeën en ze kan met recht een communicatietalent worden genoemd. Zo was ze in 2016 deel van de selectie communicatie-topstudenten van Adformatie. Door haar opleidingen in communicatiemanagement en cultuurwetenschappen ontwikkelde zij tevens een kundige blik op maatschappelijke thema’s en het daaraan gekoppelde publieke debat en beleid. Ze staat te popelen kennis en enthousiasme opnieuw in te zetten.