Voor wie?

We werken voor alle overheidslagen of overheden op verschillende niveaus (rijksoverheid, provincies, gemeenten), maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en grote bedrijven. We dragen graag bij aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. We voelen ons thuis bij organisaties met een lastige veranderopgave. Als we onze ervaringen uit de afgelopen jaren ordenen, ontstaan zeven vensters op de markt.