Mobiliteit

De opgave

Er liggen grote mobiliteitsopgaven in Nederland. Neem ons wegennet. Lange files op veel trajecten zorgen voor hoge kosten, veel tijdsverlies en onnodige CO2-uitstoot. Maar ook in het openbaar en collectief vervoer liggen belangrijke vraagstukken. Hoe zorgen we dat reizigers, vervoerders en opdrachtgevers naar een gemeenschappelijk doel toewerken ondanks verschillende belangen? Een bereikbaar Nederland vraagt om een sterke infrastructuur, een goede inrichting van het openbaar en collectief vervoer én andere manieren van werken.

Beleid maken voor mobiliteitsvraagstukken is geen sinecure. De impact van maatregelen op de weg of binnen vervoersmodaliteiten is vaak direct merkbaar. En nieuwe manieren van werken vragen om een grote gedragsverandering van zowel werkgevers als hun werknemers.

Waarbij helpen wij?

De maatschap kent de wereld van de mobiliteit goed. We voerden projectcommunicatie uit bij weguitbreidingen, faciliteerden de dialoog tussen verschillende partijen in het collectief vervoer, hielpen opdrachtgevers in het publieke domein bij aanbestedingen voor OV en bewogen werkgevers en werknemers naar een andere manier van woon-werkverkeer. De kern van onze aanpak is om diverse belanghebbenden samen te brengen om zo draagvlak te creëren voor nieuwe mobiliteitsoplossingen. Kijk bij de projecten waar we dat al hebben gedaan, of neem contact met ons op over wat we voor u kunnen betekenen.

De maatschap adviseert BREIKERS.

Onze ervaring met mobiliteit