Beleidscommunicatie

Beleidscommunicatie speelt zich af in een complex bestuurlijk en maatschappelijk veld. Het kennen van de spelers en het snel kunnen doorgronden van de inhoudelijke vraagstukken zijn essentieel voor een effectieve communicatie.

Wij zijn veelgevraagd sparringpartner voor bestuurders en de ambtelijke top. Wij ontwikkelen participatiestrategieën en faciliteren participatietrajecten. Bewonersavonden, focusgroepen, ontwerpateliers, onderstroommetingen behoren tot ons palet.
Wij voelen ons thuis op terreinen als gebiedsontwikkeling, onderwijs, verkeer en vervoer, veiligheid en water.

Projecten