Positionering en reputatie

Maatschap voor Communicatie helpt u bij het formuleren en betekenis geven van positionerings- en reputatievraagstukken.

  • Wat is de kracht van de organisatie (of het programma of project)?
  • Wat is het onderscheidend vermogen?
  • Wat is de meerwaarde voor de verschillende stakeholders?
  • Wat betekent dat voor het dagelijkse werk?

Wij maken stakeholdersanalyses, message houses en helpen bij het inrichten van dialogen om de positionering en reputatie te formuleren en betekenis te geven.

Projecten